Informatyka dla gimnazjum/Adres URL

DLA ZAINTERESOWANYCH:
Wykorzystywanie adresu URL jest trudne, więc to uproszczono, np. jeśli w przeglądarce internetowej wpiszemy google.pl to ona automatycznie zamieni nam to na http://google.pl/. W przypadku protokołu ftp istnieją specjalne programy, w których wpisujemy nazwę serwera, użytkownika i hasło, i zostajemy automatycznie podłączeni do serwera. W przypadku protokołu file: i ftp: nie trzeba wpisywać ścieżek do katalogu lub pliku, a jedynie wystarczy wybierać kolejne pliki lub katalogi z lity. Firma Microsoft poszła jeszcze dalej, i w systemach Windows Vista i 7 nie widzimy zwykłego adresu URL folderu, lecz poszczególne foldery, a każdy z nich możemy kliknąć by się do niego przenieść.
Za pomocą protokołu URL możemy tez uruchamiać inne programy np. po wpisaniu gg:7777 zostanie otwarty okno rozmowy Gadu-Gadu z numerem 7777.

Adres URL to ciąg tekstowy oznaczający jakieś miejsce, najczęściej plik. Adres składa się z protokołu i znaku dwukropka. Dalsza część zależy od wybranego protokołu.

  • http: służy do oglądania stron internetowych i odbierania plików. Po http: występują 2 ukośniki /, nazwa serwera i ponownego ukośnika /. Następnie może być podany katalog lub/i plik na serwerze. Jeśli nie podamy pliku (sam katalog) to zostanie wczytany plik index.htm, index.html, index.php lub index.txt. Istnieje również protokół https:, który jest dodatkowo szyfrowany.
  • ftp: to protokół służący do przesyłania plików. Po ftp: wpisujemy 2 ukośniki // a następnie podajemy użytkownika @ serwer (jak w przypadku adresów e-mail) lub tylko serwer. Następnie wskazujemy folder i plik oddzielając je ukośnikiem /. Jeśli nie podamy pliku (am katalog) to otrzymamy listę plików. Przykład:

ftp://maciek@serwer.pl/wakacje2000/zdjęcia/5.jpg

  • file: służy do przeglądania plików i katalogów na twoim komputerze. po file: występują 3 ukośniki /// a następnie ścieżka do pliku i katalogu (mówiono o tym wcześniej) na przykład:

file:///c:\zdjęcia\5.jpg