Informatyka dla gimnazjum/Multimedialne bazy danych

Słowo multimedia słyszymy i czytamy coraz częściej. A to w telewizji, a to w artykule prasowym. Często pojawia się ono w reklamach, szczególnie komputerów. Warto zatem wyjaśnić, co ono tak naprawdę oznacza. Wyraz multimedia jest złożony z dwóch części składowych: słów multi oraz media. Zacznijmy od tego drugiego.

Media to liczba mnoga od medium. Wyraz ten oznacza środek przekazu. W świecie informatyki, który --- przypomnijmy --- jest światem przetwarzania informacji, chodzi o środek przekazywania danych, inaczej mówiąc sposób porozumiewania się. Człowiek może przekazywać informację na wiele sposobów, na przykład mówiąc lub śpiewając, wtedy medium jest dźwięk, pisząc, a wtedy środkiem są litery. Innymi przykładami mediów są obraz lub film. [1]

Znaczenie słowa multi jest o wiele prostsze. Wyraz ten oznacza po prostu wiele. Tak więc osoby korzystające z wyrazu multimedia mają na myśli wiele środków przekazywania informacji.

Na początku tego rozdziału napisaliśmy, że encyklopedia jest przykładem bazy danych. Zajrzyjmy zatem do papierowej encyklopedii. Większość stanowi tekst, ale zdarzają się również zdjęcia lub obrazki, zarówno czarno-białe, jak i kolorowe. Papierowa encyklopedia jest więc tak naprawdę multimedialna, ponieważ zawiera zarówno obraz, jak i tekst. Możliwości papieru ustępują jednak tym, które oferuje nam komputer. W komputerowej multimedialnej bazie danych możemy odnaleźć nie tylko tekst i nieruchome obrazy, ale także dźwięk i film. Co nam to daje?

Wyobraźmy sobie, że szukamy informacji o ulubionym piosenkarzu. Czyż nie byłoby nam miło, gdybyśmy oprócz kilku zdań o dacie i miejscu urodzenia mogli od razu obejrzeć teledysk z jednym z jego przebojów? Z kolei osoby zainteresowane podbojem kosmosu na pewno chętnie zobaczyłyby film z pierwszego lądowania ludzi na księżycu w roku 1969. To są tylko przykłady, każdy z nas na pewno mógłby takie mnożyć.

Przypisy

  1. Słowo medium ma szersze znaczenie niż omówione w tym akapicie. Zainteresowanych odsyłamy do Słowników języka polskiego i wyrazów obcych.