Informatyka dla gimnazjum/Narzędzie man

Zajmijmy się jeszcze jednym pożytecznym narzędziem, mianowicie programem man (skrót z ang. manual - podręcznik). Jest to system plików pomocy ze wskazówkami dotyczącymi używania konkretnych programów. Jeśli autor programu sobie życzy, może dołączyć do swego programu odpowiednią stronę podręcznika, na której przyszli użytkownicy (czyli my) będą mogli przeczytać szerzej o programie, jego możliwościach itd.

Zbiór stron jest podzielony na kilka kategorii - sekcji - oznaczonych numerami, z których najważniejsze to:

  • 1 - polecenia użytkownika,
  • 2 - wywołania systemowe,
  • 5 - formaty plików,
  • 8 - narzędzia administracyjne

Ogólnie program uruchamiamy wydając komendę:

$ man [nr sekcji] [hasło]

Na przykład (numer sekcji jest wymagany tylko wtedy, gdy hasło pojawia się w więcej niż jednej sekcji):

$ man rm

Ujrzymy stronę podręcznika dotyczącą polecenia rm kasującego pliki. Do góry i do dołu możemy poruszać się strzałkami, wychodzimy klawiszem "q".

Man posiada też o wiele więcej opcji. Przykładem może być możliwość wyszukania sposobów na rozwiązywanie danego problemu:

$ man -k '[zagadnienie]'

Tekst wyświetlony na ekranie dzielimy tak: liczby w nawiasach to rozdziały, a tekst przed nawiasem to poszukiwane hasło. Apostrofy są potrzebne, jeżeli w podaniu zagadnienia użyliśmy spacji. Mogą one wystąpić tylko i wyłącznie dwa razy. Musisz także pamiętać, że nie możesz używać niektórych znaków, ponieważ mają one specjalne znaczenie. Są to m.in '[',']','\','(',')','.','*','?','+'. Spróbuj teraz wydać komendę:

$ man -k 'pliki i katalogi'