Informatyka dla gimnazjum/Pliki tekstowe

Plik tekstowy ASCII jest najprostszym rodzajem pliku z jakim możemy mieć do czynienia. Każdy znak takiego pliku zapisany jest w pamięci komputera jako jeden bajt. Do edycji plików tekstowych możemy używać bardzo wielu różnych edytorów. Na konsoli tekstowej systemu Linux mogą to być np. pico, nano, vi, vim, mcedit, joe, emacs; w trybie graficznym gnotepad, kwrite, emacs, itp. Użytkownicy systemu Windows na pewno dobrze znają systemowy notatnik (NOTEPAD.EXE), jednak również można je edytować zaawansowanymi edytorami jnp. OpenOffice.org czy Microsoft Office.