Informatyka dla gimnazjum/Pojęcia pliku i katalogu

Plikiem - nazywamy skończoną i nazwaną porcję informacji "wyprodukowaną" przez pewien program, choć same mogą być programem lub skryptem (tzw. plik wykonywalny).

Katalogiem - nazywamy zbiór plików (inna nazwa to folder). W rzeczywistości katalog to też plik, tylko, że traktowany jako lista odnośników do innych plików. Należy zauważyć, że w jednym katalogu może być drugi katalog itd. W ten sposób tworzy się pewna hierarchia katalogów, zwana też drzewem. Podobnie jak drzewo ma korzeń (ang. root), gałęzie i liście, tak w systemie plików mamy: katalog główny na dysku, w nim katalogi i podkatalogi (kolejne rozgałęzienia), a w poszczególnych katalogach - pliki (liście). Dzięki katalogom możemy podzielić nasze pliki na różne kategorie, tak jak kładziemy nasze rzeczy do różnych szuflad i segregatorów. Pliki mogą mieć różne rozszerzenie w zależności od programów np. w notatniku pliki mają rozszerzenia txt, w wordzie doc, zaś w paincie - bmp,jpg,gif,jpeg.

Warto uświadomić sobie, że dysk twardy (czyli nasz nośnik danych) nie wie nic o plikach, katalogach, programach - "interesuje" go tylko ciąg zer i jedynek. Z kolei programy operują na plikach i katalogach. Można więc określić system plików jako metodę zapisu i odczytu plików na ciąg zer i jedynek.