Informatyka dla gimnazjum/Wprowadzenie do języka HTML i XHTML

Język HTML składa się tekstu otoczonego specjalnymi „znacznikami”, inaczej „tagami”, które dzielą tekst i dają przeglądarce dodatkowe informacje o tym tekście. Znacznik jest oznaczony znakami < oraz >. Np. „<br>”.

Część znaczników może zawierać wewnątrz tekst, lub inne znaczniki. Znaczniki zawierające treść zamykamy podając po < nazwę znacznika poprzedzoną ukośnikiem. Np. </p>.

Przykład:
<p>To jest akapit, którego <b>dwa słowa</b> zostały pogrubione.</p>

W powyższym przykładzie znacznik <p>, oznaczający akapit, zawiera wewnątrz znacznik <b> oznaczający pogrubienie. Po wyświetleniu strony w przeglądarce wygląda to następująco:

To jest akapit, którego dwa słowa zostały pogrubione.

Część znaczników ze względu na swą funkcję nie może zawierać wewnątrz tekstu i się ich nie zamyka. Znacznikami takimi są przede wszystkim: <br> (przejście do nowej linii nie będące akapitem), <hr> (pozioma linia) oraz <img> (obrazek).