XML to system zapisu informacji w plikach tekstowych. Na podstawie XML napisano wiele innych języków np. XHTML, RSS czy ATOM. Język XML składa się z znaczników. Każdy może (ale nie musi) mieć w sobie tekst lub/i inne znaczniki, oraz posiadać atrybuty. Przykład pliku XML widzimy poniżej:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>

<uczeń imię="jan" nazwisko="kowalski">
  <przedmiot nazwa="matematyka>
    <ocena ocena="6" wartość="10" />
    <ocena ocena="3" wartość="6" />
  </przedmiot>
  <przedmiot nazwa="historia">
    <ocena ocena="1" wartość="10" />
    <ocena ocena="1" wartość="6" />
  </przedmiot>
</uczeń>

W pierwszej linii określamy że jest to plik XML. Następnie otwieramy ucznia Jan Kowalski, a potem przedmiot matematyka. Później widzimy dwie oceny: 6 i 3, zamykamy przedmiot matematyka, otwieramy przedmiot historia, wpisujemy dwie jedynki, zamykamy historię i zamykamy ucznia.

Należy pamiętać że XML to system elastyczny, równie dobrze możemy zapisać:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<ocena imię="Jan" nazwisko="Kowalski" przedmiot="matematyka" ocena="6" wartość="10" />
<ocena imię="Jan" nazwisko="Kowalski" przedmiot="matematyka" ocena="3" wartość="6" />
<ocena imię="Jan" nazwisko="Kowalski" przedmiot="historia" ocena="1" wartość="10" />
<ocena imię="Jan" nazwisko="Kowalski" przedmiot="historia" ocena="1" wartość="6" />