Inkscape w praktyce/Obracanie

Obrót za pomocą wskaźnika

edytuj

Istnieje kilka metod obracania obiektów za pomocą Inkscape. Najbardziej intuicyjną z metod jest podwójne kliknięcie za pomocą narzędzia wskaźnik na obiekcie, który chcemy obrócić, złapanie za narożnik i obrócenie za pomocą myszy o interesujący nas kąt. Poniższe zdjęcie przedstawia sposób w jaki możemy dokonać obrotu:

Możliwe jest również zmienienie punktu obrotu. Na kolejnych zdjęciach widać, ze punkt obrotu, oznaczony krzyżykiem na obiekcie, został zmieniony co spowodowało również inny efekt wykonania obrotu.

Jeżeli podczas obrotu, niezależnie od umiejscowienia środka obrotu, przytrzymamy wciśnięty klawisz 'Ctrl' obrót będzie odbywał się skokowo o 15 stopni. Co pozwala na uzyskanie precyzyjnego obrotu za pomocą samej myszy.

Obrót za pomocą narzędzia obróć o 90 stopni

edytuj

Drugą metodą pozwalającą na bardziej precyzyjny obrót jest obrót za pomocą narzędzia "Obróć o 90 deg w prawo" lub "Obróć o 90 deg w lewo" znajdującego się w menu "Obiekt". Poniższe zrzutu przedstawiają umiejscowienie funkcji oraz efekt jej działania.

Obrót za pomocą narzędzia "Przekształć..." - Obróć

edytuj

Niejednokrotnie najważniejszą cechą grafiki wektorowej jest precyzja, a więc każdy szanujący się program do jej obróbki musi zostać wyposażony w możliwość obrotu obiektów o zadany kąt. Nie inaczej jest w Inkscape. W menu "Obiekt" znajdziemy funkcję "Przekształć..." ('Shift'+'Ctrl'+'M'), która udostępnia nam nowe okno, pozwalające między innymi na obracanie obiektu o zadany kąt wyrażony w stopniach lub radianach.