Inkscape w praktyce/Odsuwanie ścieżek

W tym dziale zostaną omówione funkcje służące do odsuwania ścieżek. Jest to kolejna obok skalowania funkcja pozwalająca na zmniejszenie lub zwiększenie obiektu. Zasada jej działania polega na odsunięciu każdego punktu ścieżki prostopadle o taką samą odległość.

Odsuwanie jest niezwykle przydatne przy zalewkowaniu, które wydaje się niezbędne w procesie tworzenia projektów do druku. Przydatne w przypadku folii ciętych na ploterze i wydruków zwłaszcza w małych formatach, kiedy niezbędne jest uwzględnienie dodatkowego pola (tzw. spadu) zapobiegającego pojawieniu się białego pola wynikającego z ograniczonej dokładności maszyn drukarskich.

Poniżej przedstawiono zasadę działania i możliwe wprowadzenie parametrów poszczególnych funkcji.

Odsuń do wewnątrz

edytuj

Odsuń do wewnątrz ('Ctrl' + '(') - powoduje zmniejszenie wielkości obiektu poprzez przesunięcie prostopadle każdego punktu ścieżki o tą samą odległość.

Funkcja dokonuje odsunięcia o stałą odległość. Wykonanie funkcji nie powoduje powstania dwóch obiektów, a jedynie przesuwa już istniejący. Na zrzutach powyżej celowo dodano dodatkowy obiekt, taki sam jak obiekt przed wykonaniem funkcji. Obiekt uzyskany w wyniku wykonania funkcji na zrzucie ma kolor czerowny.

Odsuń na zewnątrz

edytuj

Odsuń na zewnątrz ('Ctrl' + ')') - powoduje zwiększenie wielkości obiektu poprzez przesunięcie prostopadle każdego punktu ścieżki o tą samą odległość.

Podobnie jak w przypadku funkcji odsuń do wewnątrz, również ta funkcja dokonuje odsunięcia o stałą odległość, a w wyniku jej wykonania nie otrzymujemy dwóch obiektów. Na zrzutach umieszczono dodatkowy obiekt (czarny), który jest takim samym obiektem jak ten, który posłużył do wykonania funkcji.