Inkscape w praktyce/podstawy wektoryzacji

Wektoryzacja służy do zmiany obrazu źródłowego, który przedstawiany jest w dowolnym formacie rastrowym do grafiki wektorowej. Może to nam posłużyć między innymi do powiększania zwektoryzowanej już grafiki bez straty jakości. Nie oznacza to jednak, że możemy powiększyć obraz rastrowy o rozdzielczości 100x100 pikseli do rozmiarów rzędzu 2000x2000, czy nawet 500x500 bez jakiejkolwiek straty. Często też zwektoryzowany obraz nie przedstawia idealnie swojego pierwowzoru, ale o tym przekonamy się już doświadczalnie na własnej skórze.


Jako, że jest to pierwsza lekcja na temat wektoryzacji przedstawię tutaj jedynie podstawowy interfejsu zmiany obrazów rastrowych w wektorowe. Wydaje mi się, że nie ma potrzeby omawiania poszczególnych opcji masą teorii, gdyż najepsze rozeznanie w poszczególnych funkcjach każdemu zapewni spora doza kombinacji ustawień i kilka zwektoryzowanych obrazów:-). Tak wygląda przeskalowany rastrowy obraz o początkowej rozdzielczości 200x38px.

Celem tego tutorialu będzie wyjaśnienie jak w prosty sposób korzystając z gotowych algorytmów zaimplementowanych w Inkscape zwektoryzować wyżej przedstawioną grafikę. Dobór najlepszych dla danej sytuacji parametrów pozostawiam Tobie, gdyż znacznie zależy on od pliku, który musimy doprowadzić do postaci wektorowej. W następnych lekcjach pokażę w jaki sposób zwektoryzować każdy obraz w dokładniejszy, lecz jednocześnie bardziej czasochłonny sposób poprzez kalkowanie.

Rozpocznijmy działanie :-) Na początek musimy zaznaczyć myszką obraz, który chcemy zwektoryzować klikając na niego. Następnie wejdź do menu Ścieżka-> Wektoryzuj bitmapę.... Powinieneś zobaczyć osobne okno z kilkoma opcjami do wyboru. Spróbuj ustawić opcję według poniższego zrzutu ekranu:

Można również spróbować zmienić opcję "Kolory" na "Odcienie Szarości" gdyż przedstawiona grafika właśnie tak jest zrealizowana :-). Czasem zdarza się, że domyślnie zaznaczone jest "rozmycie" - to czy chcemy z tego skorzystać zależne jest wyłącznie od naszych preferencji i oczekiwanego efektu końcowego. Spórbuj pomajstrować w ustawieniach na bieżąco obserwując zmiany przy pomocy przycisku "Aktualizuj". Przy powyższych ustawieniach powinniśmy otrzymać efekt podobny do tego:


(obraz źródłowy powinien znajdować się pod nim)

Opcja "tworzenie stosu przebiegów" robi dokładnie to co sugeruje opis. Gdy opcja ta jest zaznaczona utworzy nam dostępnych tyle możliwych do rozdzielania warstw przebiegów ile chcieliśmy wygenerować - i tak jak poprzednio to czy ją zastosujemy jest zależne tylko i wyłącznie od oczekiwanego efektu końcowego. Jeśli jednak utworzymy zbyt wiele przebiegów, lub obraz źródłowy jest bardzo skomplikowany wygenerowana grafika wektorowa może poważnie obciążyć naszą maszynę - wtedy należy spróbować odznaczyć tą opcję - przecież jeśli nie chcemy edytować wyjściowego efektu nie jest nam potrzebna możliwość rozdzielania poszczególnych "warstw" zwektoryzowanej grafiki. Spróbuj utworzyć dla tych samych ustawień dwie grafiki wyjściowe - ze stosem przebiegów i bez niego - to najlepiej powinno odzwierciedlić działanie tej funkcji.

Zmiana ustawień w zakładce "Opcje" na poniższe oraz liczby przebiegów na 15:

powinno dać następujący efekt:


Jeśli masz jakieś problem z tym tutorialem to sprawdź czy aby na pewno grafika, która ma zostać zwektoryzowana jest zaznaczona - jest to konieczne, gdyż w jednym projekcie może znajdować się kilka bitmap - trzeba dokładnie sprecyzować, którą chcemy zwektoryzować. Pozostałe opcje takie jak wektoryzacja jednoprzebiegowa, czy SIOX pozostaną wyjaśnione w dalszych częściach podręcznika.