Instalacja systemu Fedora-12 na macierzy RAID-1

Aby zainstalować system Fedora 12 skorzystamy z obrazu płyty CD Fedora-12-i686-Live.iso. Po zapisaniu obrazu na płytę CD uruchamiamy z niej system i klikamy na ikonę instalacji systemu na dysku twardym.

następnie wybieramy domyślny język dla naszego systemu

nazwę hosta wraz z domeną, w której pracujemy

strefę czasową w jakiej się znajdujemy

oraz hasło konta administratora systemu.

Początkowy etap instalacji, jak widać, niczym nie różni się od standardowej instalacji systemu. Pierwsze różnice napotkamy przy partycjonowaniu dysków twardych, dlatego poniżej zaznaczono opcję Create custom layout.

Mamy do dyspozycji dwa dyski twarde o pojemności 20 GB. Warto zwrócić uwagę na niewielkie różnice w pojemności dysków twardych pomimo deklarowanej przez producenta wartości 20 GB. W skrajnych przypadkach różnice te mogą sięgać nawet kilku procent pojemności.

Ze względu na ograniczenia systemu Linux, partycja bootująca system /boot nie może znajdować się na macierzy RAID, potrzebujemy więc dodatkowego małego dysku twardego, z którego załadujemy kernel – w naszym przypadku trzeci dysk twardy o pojemności 2 GB w zupełności wystarczy również na partycję wymiany SWAP. Od nich zaczniemy proces partycjonowania.

Dla partycji startującej wystarczy 200 MB – sformatujemy ją w systemie plików Ext4.

Dla procesu bootowania systemu należy zwrócić uwagę, żeby zaznaczona była opcja wymuszenia tzw. partycji podstawowej („Force to be a primary partition”). Następnie zaznaczamy pozostałe wolne miejsce na tym dysku.

Tworzymy tam partycję wymiany (SWAP).

Po tym pozostaje już skonfigurowanie macierzy dyskowej typu RAID-1. Zaczniemy od wskazania każdego z dostępnych dysków.

Tworzymy na każdym z nich partycję typu „Software RAID”.

Dzięki temu instalator rozpozna, które urządzenia będą tworzyć macierz dyskową.

Aby móc swobodnie zagospodarować przestrzenią macierzy dyskowej, stworzymy tam grupę woluminów LVM („physical volume (LVM)”).

Gdy partycje są ustawione, możemy zapisać zmiany w tablicach partycji.