Interlingua/Jak posługiwać się podręcznikiem

Strona tytułowa

Głównym celem podręcznika nie jest nauczenie mówienia czy pisania w tym języku, choć jest to oczywiście możliwe i można do tego zachęcać wszystkich zainteresowanych. Podstawowym celem jest natomiast nauczenie rozumienia tekstów napisanych w interlingwie, rozpoznawania cząstek wyrazowych, kojarzenia wyrazów ze słowami języka polskiego.

Aby ten cel osiągnąć, nie jest konieczne przerabianie niezliczonych ćwiczeń czy odtwarzanie tekstów z pamięci. W 30 lekcjach prezentujemy materiał językowy w taki sposób, aby czytelnik poznawał kolejne zagadnienia gramatyczne, ilustrowane za pomocą zdań i słownictwa. Przy nowych słowach podawana jest wymowa i, w razie konieczności, akcentowanie. Sugerujemy kilkakrotne głośne przeczytanie słów i zdań, aby nabyć umiejętność poprawnego odtwarzania tekstów przy czytaniu, nawet w myślach.

Prostota i regularność gramatyki powoduje, że gros czasu można poświęcić na esencję interlinguy – słownictwo i słowotwórstwo. Przerobienie jednej lekcji zajmie prawdopodobnie nie więcej niż kilka godzin czasu. Zdolniejszy uczeń czy student będzie w stanie opanować treść podręcznika nawet w ciągu dwóch-trzech miesięcy.

Po zakończeniu nauki Czytelnik powinien znać ok. 2000 wyrazów i podstawowe zasady słowotwórstwa, które pozwolą rozumieć o wiele więcej wyrazów. Wiedza o tym, że przymiotnik libere oznacza "wolny", w zestawieniu z zasadami słowotwórstwa umożliwi zrozumienie wyrazów libertate (wolność), liberation (uwolnienie, wyzwolenie), liberal (liberalny; liberał), liberar (uwalniać, wyzwalać) czy liberator (wyzwoliciel).

Lektury znajdujące się w końcowej części podręcznika — przede wszystkim krótkie teksty o charakterze popularno-naukowym — są żywą ilustracją języka, a zarazem źródłem, które pozwoli rozszerzyć słownictwo o kilkaset dalszych wyrazów.

Zaledwie 150-200 godzin pracy pozwoli Czytelnikowi zdobyć podstawowy klucz do języków europejskich. Być może skłoni go to do dalszego zgłębiania tego pięknego języka (polecamy przede wszystkim prowadzony przez autora serwis internetowy pod adresem http://www.interlingua.filo.pl ) – owocu arcyciekawego naukowego przedsięwzięcia lingwistycznego sprzed ponad pół wieku.