To tłumaczenie strony oficjalnej dokumentacji

Irrlicht można pobrać stąd


Lekcja 1 - hello world

W tym samouczku pokazano, jak skonfigurować IDE do korzystania z silnika Irrlicht i jak napisać z nim prosty program HelloWorld. Program pokaże, jak korzystać z podstaw VideoDriver, GUIEnvironment i SceneManager. Microsoft Visual Studio jest używany jako IDE, ale będziesz mógł zrozumieć wszystko, jeśli używasz innego systemu operacyjnego niż Windows.

Aby użyć silnika, musisz dołączyć plik nagłówkowy < irllicht.h >. Plik nagłówka znajduje się w katalogu Irrlicht Engine SDK include. Aby umożliwić kompilatorowi znalezienie tego pliku nagłówka, należy określić katalog, w którym się on znajduje. Jest inaczej dla każdego używanego IDE i kompilatora. Wyjaśnijmy krótko, jak to zrobić w Microsoft Visual Studio:

wybierz Narzędzia -> Opcje. Wybierz pozycję projektów, a następnie wybierz katalogi VC ++. Wybierz opcję „pokaż katalogi dla plików dołączanych” w polu kombi i dodaj katalog include z folderu silnika irlicht do listy katalogów. Teraz kompilator znajdzie plik nagłówka Irrlicht.h . Potrzebujemy również pliku irlicht.lib, więc pozostań w tym oknie dialogowym, wybierz „pokaż katalogi dla plików biblioteki” i dodaj lib/VisualStudio.

Przy takim ustawieniu IDE będziesz mógł tworzyć aplikacje z silnikiem Irrlicht. Po skonfigurowaniu IDE kompilator będzie wiedział, gdzie znaleźć pliki nagłówkowe silnika Irrlicht, abyśmy mogli je teraz włączyć do naszego kodu.

Najpierw wpisz #include < irrlicht.h >

W silniku Irrlicht wszystko można znaleźć w przestrzeni nazw „irry”. Więc jeśli chcesz użyć klasy silnika, musisz napisać irry :: przed nazwą klasy. Na przykład, aby użyć IrrlichtDevice, napisz: irr :: IrrlichtDevice . Aby pozbyć się irry :: przed nazwą każdej klasy, informujemy kompilator, że odtąd używamy tej przestrzeni nazw, i nie będziemy musieli już pisać irr ::.

using namespace irr;