Język tuvalu/Przedimki

W języku tuvalu występują następujące przedimki:

  • te, se, a (do liczby pojedynczej)
  • ni, ne, a (do liczby mnogiej)
  • Nie ma obowiązującej zasady co do ich stosowania. Zazwyczaj te i se jest przedimkiem określonym, stosowanym na tej samej zasadzie co angielskie the, np. te ika (ryba).
  • A jest stosowane także do osób, np. Tuku ki a Penain (Daj to Penaini).
  • Ni, ne to odpowiednik polskiego trochę, parę, niektórzy, np. E iai ni fale lelei i te fenua tela (Jest trochę ładnych domów na tej wyspie), Se ai ne lakau loa i konei (Nie ma żadnych patyków tutaj).
  • A jest także odpowiednikiem angielskiego the, np. A tamaliki i kona ko foki i te taulekaleka (Dzieci są naprawdę piękne).