Japoński/Czytanie znaków

Wprowadzenie

edytuj

Wiele osób uważa, że japoński jest bardzo trudny ze względu na pisownię. Japońskie słowa mogą być zapisane na dwa sposoby. Pierwszy z nich to oryginalna, japońska pisownia wymawianych sylab (kana), drugi to ideograficzne znaki chińskie (kanji). かな (kana) reprezentuje wszystkie dźwięki w języku japońskim, 漢字 (かんじ kanji) idee lub znaczenie.

かな

edytuj

Bardzo prosto można odczytać かな, ponieważ reprezentują one dźwięk.

Istnieją dwa sposoby zapisu かな:

  • ひらがな (hiragana)
  • かたかな (katakana)

ひらがな jest często używana do zapisu japońskich słów. かたかな często jest wykorzystywana przy słowach obcych, lub do wyrażania emocji.

漢字

edytuj

Inna sprawa to 漢字. Każde z nich to ideogram reprezentujący sobą jakieś znaczenie, koncept aniżeli słowo. Posiada więcej niż jeden sposób wymowy w zależności od znaczenia jakie przyjmuje w zdaniu. Te odmienne wymowy każdego z 漢字 nazywamy "odczytaniami".

漢字 posiada zwykle dwa odczytania:

  • 音読み (おんよみ on'yomi)
  • 訓読み (くんよみ kun'yomi)

Odczytanie 音読み to przybliżenie chińskiej wymowy znaku. Ponieważ japoński system wymowy jest kompletnie różny od chińskiego, wobec tego to odczytanie może być kompletnie różne od chińskiego oryginału, pod względem wymowy, znaczenie pozostaje (w większości przypadków) takie samo. Odczytanie 訓読み to japońska wymowa znaku 漢字.