Japoński/Reprezentacja pozostałych dźwięków

Reprezentacja obcojęzycznych dźwięków

edytuj

Dla reprezentacji dźwięków pochodzących z innych języków należy używać katakany. Symbol *** oznacza, że znak istniał kiedyś w innej formie. Można go znaleźć w ' Znakach obecnie nieużywanych '.


*** イェ ye/***
クヮ/クァ kwa クィ kwi クェ kwe クォ kwo
グヮ/グァ gwa グィ gwi グェ gwe グォ gwo
スィ si
ズィ zi
シェ she
ジェ je
ティ ti トゥ tu テュ tyu
ディ di ドゥ du デュ dyu
ツァ tsa ツィ tsi ツェ tse ツォ tso
チェ che
ファ fa フィ fi フェ fe フォ fo フュfyu
ウィ wi/*** *** ウェ we/*** ウォwo
ヴァ va/*** ヴィ vi/*** vu ヴェ ve/*** ヴォ vo/*** ヴャ vya ヴュ vyu ヴョ vyo


Znaki obecnie nieużywane

edytuj

Znaki te nie są obecnie używane w Japonii, jednak warto wiedzieć o ich istnieniu.

Hiragana:

wi we


Katakana:

wi 1 wu we
va vi ve vo
1 yi 1,2 ye

1 Znaki te zostały wprowadzone do edukacji we wczesnej epoce Meiji, ale nigdy nie zostały rozpowszechnione.

2 Znak powstał z połączenia znaków イ oraz ェ.

Powrót do spisu treści