Japoński/Słownictwo JLPT 4 Rząd A

Części mowy:
 • (名) rzeczownik
 • (代) zaimek
 • (動I) czasowniki I typu
 • (動II) czasowniki II typu
 • (動III) czasowniki III typu
 • (形) przymiotnik
 • (形動) czasownik odprzymiotnikowy
 • (副) przysłówek
 • (連体) przydawka/określenie
 • (接) koniunkcja
 • (感) interiekcja
 • (助動) posiłkowy
 • (助) partykuła
 • (頭) przedrostek
 • (尾) przyrostek
 • (連) przyimek

あ段

edytuj
番号 かな 漢字 品詞 意味
001 ああ   (感) Och!, Ach!
002 あう 【会う】 (動I) spotkać
003 あおい 【青い】 (形) niebieski, zielony, blady
004 あかい 【赤い】 (形) czerwony
005 あかるい 【明い】 (形) jasny
006 あき 【秋】 (名) jesień
007 あく 【開く】 (動I) otwierać, otwierać się
008 あける 【開ける】 (動II) otwierać
009 あげる 【上げる】 (動II) podnieść, dać, sprezentować
010 あさ 【朝】 (名) ranek
011 あさごはん 【朝御飯】 (名) śniadanie
012 あさって   (名) pojutrze
013 あし 【足】 (名) stopa, noga, piechur
014 あした   (名) jutro
015 あそこ   (代) tam
016 あそぶ 【遊ぶ】 (動I) bawić się, grać
017 あたたかい 【暖かい】 (形) ciepły
018 あたま 【頭】 (名) głowa, mózg
019 あたらしい 【新しい】 (形) nowy, świeży
020 あちら   (代) tam
021 あつい 【暑い】 (形) gorący (w odniesieniu do pogody)
022 あつい 【熱い】 (形) gorący (w odniesieniu do rzeczy)
023 あつい 【厚い】 (形) gruby
024 あと 【後】 (名) tył, pozostałość, reszta, następstwo
025 あなた 【貴方】 (代) ty
026 あに 【兄】 (名) starszy brat
027 あね 【姉】 (名) starsza siostra
028 あの   (連体) tamten, ów
029 あの   (感) tamto
030 アパート   (名) kamienica czynszowa, mieszkanie w bloku
031 あびる   (動II) przelewać, rozlewać, kąpać się
032 あぶない 【危ない】 (形) niebezpieczny
033 あまい 【甘い】 (形) słodki
034 あまり   (副) pozostałość, reszta
035 あめ 【雨】 (名) deszcz
036 あらう 【洗う】 (動I) myć
037 ある   (動I) być, istnieć, znajdować się, mieć (w odniesieniu do rzeczy i roślin)
038 あるく 【歩く】 (動I) iść, spacerować
039 あれ   (代) tamto

い段

edytuj
番号 かな 漢字 品詞 意味
040 いい   (形) dobry, świetny, odpowiedni, na czasie
041 いいえ   (感) nie
042 いう 【言う】 (動I) mówić, powiedzieć, wyrażać, nazywać się
043 いえ 【家】 (名) dom, rodzina
044 いく 【行く】 (動I) iść, jechać
045 いくつ   (名) ile (ile masz)
046 いくら   (名,副) ile, ile kosztuje
047 いけ 【池】 (名) staw
048 いしゃ 【医者】 (名) doktor, lekarz, chirurg
049 いす   (名) krzesło
050 いそがしい 【忙しい】 (形) zajęty, zapracowany, zapędzony
051 いたい 【痛い】 (形) bolący, bolesny, przykry
052 いち 【一】 (名) jeden
053 いちにち 【一日】 (名) dzień, cały dzień
054 いちばん   (副) pierwszy, najlepszy, numer jeden
055 いつ   (名) kiedy
056 いつか 【五日】 (名) pięć dni, piąty miesiąc
057 いっしょに 【一緒に】 (副) razem
058 いつつ 【五つ】 (名) pięć rzeczy, pięć lat (wiek)
059 いつも   (副) zawsze
060 いま 【今】 (名) teraz, dzisiaj, niedługo
061 いみ 【意味】 (名,~する) znaczenie
062 いもうと 【妹】 (名) młodsza siostra
063 いや 【嫌】 (形動) nieprzyjemny, ohydny, wstrętny, przykry, obrzydliwy
064 いりぐち 【入口】 (名) wejście
065 いる 【居る】 (動II) być, przebywać
066 いる 【要る】 (動I) potrzebować, być potrzebnym
067 いれる 【入れる】 (動II) wkładać, wziąć do środka, włączyć, wciągnąć, przyjmować (w domu, itp.), pozwolić wejść
068 いろ 【色】 (名) kolor
069 いろいろ   (副,形動,~の) różny, rozmaity

う段

edytuj
番号 かな 漢字 品詞 意味
070 うえ 【上】 (名) góra, górna część, zwierzchnik, senior
071 うしろ 【後】 (名) tył, tło, tylni, w tyle, od tyłu
072 うすい 【薄い】 (形) cienki, blady, słaby
073 うた 【歌】 (名) piosenka, śpiew, pieśń, poemat, poezja
074 うたう 【歌う】 (動I) śpiewać
075 うち   (名) dom, mieszkanie, własny dom, rodzina
076 うまれる 【生まれる】 (動II) urodzić się, przyjść na świat, ukazać się, zaistnieć
077 うみ 【海】 (名) morze, ocean
078 うる 【売る】 (動I) sprzedać
079 うわぎ 【上着】 (名) wierzchni ubiór, marynarka, mundur, bluza, żakiet

え段

edytuj
番号 かな 漢字 品詞 意味
080 【絵】 (名) obrazek, rysunek, ilustracja
081 えいが 【映画】 (名) film, obraz filmowy
082 えいがかん 【映画館】 (名) kino
083 えいご 【英語】 (名) język angielski
084 ええ   (感) tak
085 えき 【駅】 (名) stacja, dworzec
086 エレベーター   (名) winda
087 えん 【~円】 (名,尾) okrąg, jen
088 えんぴつ 【鉛筆】 (名) ołówek

お段

edytuj
番号 かな 漢字 品詞 意味
089 おいしい   (形) smaczny, smakowity
090 おおきい 【大きい】 (形) duży, wielki, ogromny
091 おおぜい 【大勢】 (名) tłum
092 おかあさん 【お母さん】 (名) matka
093 おかし 【お菓子】 (名) ciastka, krakersy, słodycze itp..
094 おかね 【お金】 (名) pieniądze
095 おきる 【起きる】 (動II) wstawać, nie kłaść się, budzić się, czuwać, nie spać
096 おく 【置く】 (動I) umieścić, położyć, postawić, zostawić
097 おくさん 【奥さん】 (名) żona, zamężna kobieta
098 おさけ 【お酒】 (名) likier, wódka, alkohol, sake, japońskie wino ryżowe
099 おさら 【お皿】 (名) talerz
100 おじさん   (名) wuj, stryj, nieznajomy
101 おじいさん   (名) dziadek, staruszek, starszy pan
102 おしえる 【教える】 (動II) uczyć, dawać lekcje, informować, instruować
103 おす 【押す】 (動I) pchać; odcisnąć, pieczątka
104 おそい 【遅い】 (形) późny, powolny
105 おちゃ 【お茶】 (名) herbata
106 おてあらい 【お手洗い】 (名) toaleta, wc
107 おとうさん 【お父さん】 (名) ojciec
108 おとうと 【弟】 (名) młodszy brat
109 おとこ 【男】 (名) mężczyzna
110 おとこのこ 【男の子】 (名) chłopiec, chłopczyk
111 おととい   (名) przedwczoraj
112 おととし   (名) przedostatni rok
113 おとな 【大人】 (名) dorosły, dorastać
114 おなか   (名) brzuch
115 おなじ 【同じ】 (形動) jednakowy, identyczny, podobny
116 おにいさん 【お兄さん】 (名) starszy brat
117 おねえさん 【お姉さん】 (名) starsza siostra
118 おばさん   (名) ciocia, nieznajoma kobieta
119 おばあさん   (形) babcia, starsza kobieta
120 おべんとう 【お弁当】 (名) pudełko na drugie śniadanie albo lunch, lunch box
121 おぼえる 【覚える】 (動II) pamiętać, przypominać sobie, znać, opanować, zapamiętać
122 おもい 【重い】 (形) ciężki
123 おもしろい   (形) ciekawy, interesujący, przyjemny, miły, wesoły
124 およぐ 【泳ぐ】 (動I) pływać
125 おりる 【降りる】 (動II) schodzić, wysiąść, opuścić, zsiąść
126 おわる 【終る】 (動I) skończyć, dobiegać końca, minąć
127 おんがく 【音楽】 (名) muzyka
128 おんな 【女】 (名) kobieta
129 おんなのこ 【女の子】 (名) dziewczynka