Japoński/Słownictwo JLPT 4 Rząd Ma

Części mowy:
 • (名) rzeczownik
 • (代) zaimek
 • (動I) czasowniki I typu
 • (動II) czasowniki II typu
 • (動III) czasowniki III typu
 • (形) przymiotnik
 • (形動) adjective-verb
 • (副) przysłówek
 • (連体) przydawka/określenie
 • (接) koniunkcja
 • (感) interiekcja
 • (助動) słowo posiłkowe
 • (助) partykuła
 • (頭) przedrostek
 • (尾) przyrostek
 • (連) compound

ま段 edytuj

番号 かな 漢字 品詞 意味
577 ~まい ~枚 (尾) licznik dla płaskich rzeczy (np. jedno płaskie jajko itd.)
578 まいあさ 毎朝 (形) każdego ranka
579 まいげつ 毎月 (形) każdego miesiąca/comiesięcznie
580 まいつき 毎月 (形) każdego miesiąca/comiesięcznie
581 まいしゅう 毎週 (形) cotygodniowo
582 まいにち 毎日 (形) codziennie
583 まいねん 毎年 (形) corocznie
584 まいとし 毎年 (形) corocznie
585 まいばん 毎晩 (形) każdej nocy
586 まえ (1) przed( czasem, budynkiem) (2) na przedzie (3)w obecności (Wielkiej Pani) (4) do (np. pięć minut do) (5)
587 ~まえ ~前 (尾) przed/na przedzie
588 まがる 曲る (動I) skręcać/ zginać
589 まずい (形) nieprzyjemne/niemądre/zastanawiające
590 また (接) jeszcze raz/i
591 まだ jeszcze nie/poza tym
592 まち (名) (1) miasto (2) jednostka administracyjna
593 まつ 待つ (動I) czekać
594 まっすぐ (形) przed siebie/bezpośrednio/prosto/szczerze
595 マッチ (名) mecz
596 まど (名) okno
597 まるい 丸い (形) kuliste
598 まるい 円い (形) okrągłe, kuliste
599 まん (名) 10 000/masa/wszystko
600 まんねんひつ 万年筆 (名) pióro do pisania

み段 edytuj

番号 かな 漢字 品詞 意味
601 みがく 磨く (動I) polerować/nabłyszczać/poprawiać
602 みぎ (名) prawa strona
603 みじかい 短い (形) krótki
604 みず (名) woda
605 みせ (名) sklep
606 みせる 見せる (動I) pokazywać
607 みち (名) ulica/droga/sposób
608 みっか 三日 (名) trzy dni/trzeci dzień miesiąca
609 みっつ 三つ (名) trzy
610 みなさん 皆さん (名) wszyscy/Szanowni Państwo
611 みなみ (名) południowy/podążać na południe
612 みみ (名) ucho
613 みる 見る (動I) patrzeć/ widzieć
614 みんな wszyscy/wszystko/każdy/hej wszyscy!

む段 edytuj

番号 かな 漢字 品詞 意味
615 むいか 六日 (名) sześć dni/szósty dzień
616 むこう 向こう (名) tam/w innym miejscu/za tym
617 むずかしい 難しい (形) trudne
618 むっつ 六つ (名) sześć (np. jajek)

め段 edytuj

番号 かな 漢字 品詞 意味
619 (名) oko
620 メートル (名) metr
621 めがね 眼鏡 (名) okulary

も段 edytuj

番号 かな 漢字 品詞 意味
622 もう (もう、帰りました) już/jeszcze (np. jesze raz, jeszcze po kieliszku)
623 もう (もう一度) już/za chwilę
624 もくようび 木曜日 (名) czwartek
625 もしもし (感) halo (przez telefon)
626 もちろん oczywiście
627 もつ 持つ (動I) (1) trzymać (2) być w posiadaniu
628 もっと więcej/dalej
629 もの (名) rzecz/obiekt
630 もん (名) brama
631 もんだい 問題 (名) problem/pytanie