Japoński/Słownictwo JLPT 4 Rząd Ra

Części mowy:
 • (名) rzeczownik
 • (代) zaimek
 • (動I) czasowniki I typu
 • (動II) czasowniki II typu
 • (動III) czasowniki III typu
 • (形) przymiotnik
 • (形動) adjective-verb
 • (副) przysłówek
 • (連体) przydawka/określenie
 • (接) koniunkcja
 • (感) interiekcja
 • (助動) słowo posiłkowe
 • (助) partykuła
 • (頭) przedrostek
 • (尾) przyrostek
 • (連) cześć słowa'

ら段 edytuj

番号 かな 漢字 品詞 意味
658 らいげつ 来月 (名) przyszły miesiąc
659 らいしゅう 来週 (名) przyszły tydzień
660 らいねん 来年 (名) przyszły rok
661 ラジオ (名) radio

り段 edytuj

番号 かな 漢字 品詞 意味
662 りっぱ (形) wspaniałe/wyrafinowane/ przystojne/eleganckie/imponujące/legalne/prawowite
663 りゅうがくせい 留学生 (名) student z wymiany zagranicznej
664 りょうしん 両親 (名) rodzice
665 りょうり 料理 (名) potrawa
666 りょこう 旅行 (名) podróż/wyprawa

る段 edytuj

れ段 edytuj

番号 かな 漢字 品詞 意味
667 れい (名) zero
668 れいぞうこ 冷蔵庫 (名) lodówka
669 レコード (名) rekord/nagranie
670 レストラン (名) restauracja
671 れんしゅう 練習 (名) ćwiczenie/trening

ろ段 edytuj

番号 かな 漢字 品詞 意味
672 ろく (名) sześć