Japoński/Słownictwo JLPT 4 Rząd Sa

Części mowy:
 • (名) rzeczownik
 • (代) zaimek
 • (動I) czasowniki I typu
 • (動II) czasowniki II typu
 • (動III) czasowniki III typu
 • (形) przymiotnik
 • (形動) adjective-verb
 • (副) przysłówek
 • (連体) przydawka/określenie
 • (接) koniunkcja
 • (感) interiekcja
 • (助動) auxiliary
 • (助) partykuła
 • (頭) przedrostek
 • (尾) przyrostek
 • (連) compound


さ段 edytuj

番号 かな 漢字 品詞 意味
253 さあ (感動詞) come, come now
254 ~さい ~歳 (尾) ~lat (np. ona ma 17 lat)
255 さかな (名) ryba
256 さき (名) przyszłość, w najbliższym czasie
257 さく 咲く (動I) kwitnąć
258 さくぶん 作文 (名) kompozycja, pism, wypracowanie
259 さす (傘をさす) (動I) podnieść (ręce), otworzyć (parasolkę)
260 ~さつ ~冊 (尾) ~pozycji (jednostka do licznia książek, np. 22 pozycje)
261 ざっし 雑誌 (名) magazyn
262 さとう 砂糖 (名) cukier
263 さむい 寒い (形) zimo(pogoda)
264 さらいねん 再来年 (名) rok po następnym
265 ~さん (尾) Pan (np. pan Franio)
266 さん (名) trzy
267 さんぽ 散歩 (名) spacerować, przewijać się

し段 edytuj

番号 かな 漢字 品詞 意味
268 (名) cztery
269 ~じ ~時 (尾) godzina
270 しお (名) sól
271 しかし (接) jednak, no ale
272 じかん 時間 (名) czas
273 ~じかん ~時間 (尾) ~godzin
274 しごと 仕事 (名) praca, zawód
275 じしょ 辞書 (名) słownik, leksykon
276 しずか 静か (形) cichy
277 した pod, poniżej
278 しち (名) siedem
279 しつもん 質問 (名) pytanie, zapytanie
280 じてんしゃ 自転車 (名) rower
281 じどうしゃ 自動車 (名) samochód
282 しぬ 死ぬ (動I) umierać
283 じびき 字引 (名) słownik
284 じぶん 自分 (名) samemu
285 しまる 閉まる (動I) zamykać, być zamkniętym
286 しめる 閉める to close, to shut
287 しめる 締める zawiązywać, zapinać
288 じゃ (感動詞) tak więc...
289 じゃあ (感動詞) tak więc...
290 しゃしん 写真 (名) fotografia
291 シャツ (名) koszula, podkoszulek
292 じゅう (名) dziesięć
293 ~しゅうかん ~週間 (尾) ~tygodni
294 じゅぎょう 授業 (名) lekcja
295 しゅくだい 宿題 (名) praca domowa
296 じょうず 上手 (形) kwalifikacja, wykwalifikowany
297 じょうぶ 丈夫 solidny, dobre zdrowie, silny
298 しょうゆ 醤油 (名) sos sojowy
299 しょくどう 食堂 (名) jadalnia, stołówka
300 しる 知る wiedzieć, rozumieć, być zaznajomionym
301 しろい 白い (名) biały
302 ~じん ~人 (尾) ~osoba
303 しんぶん 新聞 (名) gazeta

す段 edytuj

番号 かな 漢字 品詞 意味
304 すいようび 水曜日 (名) środa
305 すう 吸う (動I) wdychać, palić (papierosy), inhalować się
306 スカート (名) skirt
307 すき 好き sympatia, miłość
308 ~すぎ przeszłość, po tym, za dużo
309 すぐに od razu, bezpośrednio
310 すこし 少し (名) trochę, mała ilość
311 すずしい 涼しい (形) chłodny, orzeźwiający
312 ~ずつ (尾) część
313 ストーブ (名) grzejnik
314 スプーン (名) łyżka
315 スポーツ (名) sport
316 ズボン (名) spodnie
317 すむ 住む (動I) mieszkać, rezydować
318 スリッパ (名) klapki
319 する (動I) robić, próbować
320 すわる 座る (動I) siadać

せ段 edytuj

番号 かな 漢字 品詞 意味
321 せい (名) wzrost, postawa
322 せいと 生徒 (名) uczeń
323 セーター (名) sweter
324 せっけん (名) mydło
325 せびろ 背広 (名) ubranie robocze (biznesowe)
326 せまい 狭い (形) wąski, mały
327 ゼロ (名) zero
328 せん (名) tysiąc, wiele
329 せんげつ 先月 (名) poprzedni miesiąc
330 せんしゅう 先週 (名) poprzedni tydzień
331 せんせい 先生 (名) nauczyciel, mistrz
332 せんたく 洗濯 (名) pranie
333 ぜんぶ 全部 wszystko

そ段 edytuj

番号 かな 漢字 品詞 意味
334 そう (そうです) tak właśnie
335 そうじ 掃除 (名) sprzątanie, zamiatanie
336 そうして (接) i, i jeszcze
337 そして (接) i
338 そこ (指示詞) (代) tutaj (tam)
339 そちら tam, inna osoba
340 そと (名) na zewnątrz
341 その (連体詞) to (np. to jajko)
342 そば (窓のそば) blisko, około, zresztą, w trakcie
343 そら (名) niebo
344 それ (指示詞) (代) to (np. to jest jajko)
345 それから (接) po czym
346 それでは w tym wypadku, tak więc...