Japoński/Słownictwo JLPT 4 Rząd Wa

Części mowy:
 • (名) rzeczownik
 • (代) zaimek
 • (動I) czasowniki I typu
 • (動II) czasowniki II typu
 • (動III) czasowniki III typu
 • (形) przymiotnik
 • (形動) adjective-verb
 • (副) przysłówek
 • (連体) przydawka/określenie
 • (接) koniunkcja
 • (感) interiekcja
 • (助動) słowo posiłkowe
 • (助) partykuła
 • (頭) przedrostek
 • (尾) przyrostek
 • (連) cześć słowa'

わ段 edytuj

番号 かな 漢字 品詞 意味
673 ワイシャツ (名) biznesowa koszula, dosłownie: biała koszula
674 わかい 若い (形) młody
675 わかる 分る (動I) być zrozumianym, rozumieć
676 わすれる 忘れる (動I) zapomnieć
677 わたくし (代) ja (oficjalnie)
678 わたし (代) ja (grzecznie)
679 わたす 渡す (動I) podawać, przekazywać
680 わたる 渡る (動I) przemierzać/przechodzić przez
681 わるい 悪い (形) zły/pośledni