Japoński/Słownictwo JLPT 4 Rząd Ya

Części mowy:
 • (名) rzeczownik
 • (代) zaimek
 • (動I) czasowniki I typu
 • (動II) czasowniki II typu
 • (動III) czasowniki III typu
 • (形) przymiotnik
 • (形動) adjective-verb
 • (副) przysłówek
 • (連体) przydawka/określenie
 • (接) koniunkcja
 • (感) interiekcja
 • (助動) słowo posiłkowe
 • (助) partykuła
 • (頭) przedrostek
 • (尾) przyrostek
 • (連) część wyrazu

や段 edytuj

番号 かな 漢字 品詞 意味
632 ~や ~屋 (尾) sklep ~ (np. papierniczy)
633 やおや 八百屋 (名) warzywniak
634 やさい 野菜 (名) warzywo
635 やさしい 易しい (形) prosty/gładki
636 やすい 安い (形) tani/spokojny
637 やすみ 休み (名) (1) odpoczynek (2) wakacje/urlop/przerwa
638 やすむ 休む odpoczywać/mieć przerwe/przechodzić na emeryturę
639 やっつ 八つ (名) osiem (np. jajek)
640 やま (名) (1) góra (2) punkt krytyczny
641 やる (仕事をやる) (動I) działać/robić/dawać/wysyłać/zabijać/itd.

ゆ段 edytuj

番号 かな 漢字 品詞 意味
642 ゆうがた 夕方 (名) wczesny wieczór/zmierzch
643 ゆうびんきょく 郵便局 (名) poczta
644 ゆうべ (’昨晩’の意) (名) wieczór
645 ゆうめい 有名 (名) sławny/sława
646 ゆき (名) śnieg
647 ゆっくり powoli/łagodnie

よ段 edytuj

番号 かな 漢字 品詞 意味
648 ようか 八日 (名) osiem dni/ósmy dzień
649 ようふく 洋服 (名) ubrania w zachodnim stylu
650 よく (よく行く) często
651 よく (よくできる) dobrze/właściwie
652 よこ poza/strona/szerokość
653 よっか 四日 (名) cztery dni/czwarty dzień miesiąca
654 よっつ 四つ (名) cztery
655 よぶ 呼ぶ (動I) wzywać/zapraszać
656 よむ 読む (動I) czytać
657 よる (名) wieczór/noc