Japoński:Podstawy Lekcja 3:Odpowiedzi

'''Odpowiedzi do ćwiczeń'''

Ćwiczenie 1

1.これは何ですか。

2.あれは何ですか。

3.それは何ですか。

Ćwiczenie 2

1.これは本です。

2.あれは犬です。

3.それはテレビです。

Słownictwo:

犬 - pies