JavaScript/Słowa zarezerwowane

Na tej stronie znajdziesz wszystkie słowa, które są albo słowami kluczowymi języka JavaScript, lub też są słowami zarezerwowanymi przez standard ECMA 262, na poczet przyszłych wersji ECMAScriptu.

Słowa kluczowe edytuj

 • break
 • case
 • catch
 • continue
 • default
 • delete
 • do
 • else
 • false
 • finally
 • for
 • function
 • if
 • in
 • instanceof
 • new
 • null
 • return
 • switch
 • this
 • throw
 • true
 • try
 • typeof
 • var
 • void
 • while
 • with

Słowa zarezerwowane dla przyszłych wersji ECMAScriptu. edytuj

 • abstract
 • boolean
 • byte
 • char
 • class
 • const
 • debugger
 • double
 • enum
 • export
 • extends
 • final
 • float
 • goto
 • implements
 • import
 • int
 • interface
 • long
 • native
 • package
 • private
 • protected
 • public
 • short
 • static
 • super
 • synchronized
 • throws
 • transient
 • volatile