JavaScript/Skrypt w przeglądarce

Programowanie w JavaScripcie

edytuj

Sposób uruchamiania JavaScriptu przedstawiony wcześniej jest co najmniej niewygodny i ma ograniczenia związane z wielkością kodu. Dodatkowym problemem jest to, że kod JavaScript należy osadzić w dokumencie przeglądarki internetowej.

Znacznik script

edytuj

Umieszczanie znacznika

edytuj

Przeglądarka internetowa nie potrafi sama odróżnić języka JavaScript od treści dokumentu, tak więc musimy wskazać jej, gdzie zawiera się treść naszego kodu JavaScript. Należy to zrobić znacznikiem script

<script>
...
Treść skryptu JavaScript;
...
</script>

script w standardzie XHTML

edytuj

W przypadku standardu XHTML znacznik script uległ pewnej przemianie. Pierwszą rzeczą jest stosowanie typów MIME informujących o typie skryptu. Druga zmiana to zastosowanie sekcji CDATA zgodnie ze standardem XML. Sekcja CDATA jest potrzebna do oznaczenia kodu, który nie powinien być stosowany jako znacznik. Ostatecznie, by nasz skrypt był rozpoznawany przez większość przeglądarek, będzie osadzony w ten sposób:

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
...
Treść skryptu JavaScript;
...
//]]>
</script>

Znacznik noscript

edytuj

Dla przeglądarek nie obsługujących JavaScriptu, możemy przygotować specjalny komunikat w znaczniku noscript

<noscript>
Do poprawnego oglądania tej strony, należy włączyć obsługę JavaScript!
<a href="http://www.kropleinternetu.biz/obslugajava.php" target="_blank" title="Włączenie obsługi JavaScript w przeglądarkach">
Zobacz jak włączyć</a>.
</noscript>

Plik z kodem JavaScriptu

edytuj

Jeżeli mamy zamiar umieścić kod JavaScript znajdujący się w osobnym pliku, należy użyć składni:

<script src="funkcje.js" type="text/javascript"></script>

Warunkiem zadziałania powyższego kodu, jest to, że istnieje plik "funkcje.js".

Istnieje również możliwość umieszczania w dokumencie dowolnie wielu skryptów JavaScript, na przykład:

<script type="text/javascript" language="JavaScript">
//<![CDATA[
...
Treść skryptu JavaScript;
...
//]]>
</script>
<script src="funkcje1.js" type="text/javascript"></script>
<script src="funkcje2.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
...
Treść skryptu JavaScript;
...
//]]>
</script>

Umieszczanie Javascriptu w dokumencie XHTML

edytuj

Tak wygląda osadzanie kodu JavaScript w dokumencie XHTML:

<!DOCTYPE html 
	PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
	"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<meta name="description" content="Opis strony">
<meta name="author" content="Administrator">
<meta name="keywords" content="JavaScript">
<title>Jakiś tytuł</title>
<script src="funkcje.js" type="text/javascript" language="JavaScript"></script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
...
Treść skryptu JavaScript;
...
//]]>
</script>
<noscript>
Do poprawnego oglądania tej strony, należy włączyć obsługę JavaScript!
</noscript>
</head>
<body>
<h1>Jakiś tytuł</h1>
<p>Jakaś treść</p>
</body>
</html>


Jak uruchomić plik HTML na lokalnym komputerze ?

edytuj

Narzędzia

edytuj