Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2004Jzad11tresc

Wybierz odpowiedź

Zadanie 18 ( 3 pkt)


Plik:2004zad11rozwrys1.jpg


Czworokąt ABCD jest kwadratem o boku długości 1, zaś trójkąty BCF i CED są równoboczne. Jaka jest długość odcinka FE?

A. B. C. D. - 1 E. - 1