Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2004Jzad18tresc

Zadanie 18 ( 4 pkt)

Na rysunku obok dwa sześciokąty foremne mają wspólny bok.Jaka część pola równoległoboku jest zacieniowana?