Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2004Jzad1tresc

Zadanie 1 2004 ( 3 pkt)

Wynikiem dzielenia liczby 20102010 przez liczbę 2010 jest


Wybierz odpowiedź

A. 11 B. 101 C. 1001 D. 10001 E. 2010200.px


|}

Już wiem. Wracaj do zadania. Wracaj do spisu treści. Poprzednia strona... |Podpowiadaj dalej …