Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2004Jzad3tresc

Zadanie 3 ( 3 pkt)

Ile krawędzi ma ostrosłup posiadający siedem ścian?
Wybierz odpowiedź

A. 8 B. 9 C. 14 D. 18 E. 21