Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2004Jzad4tresc

Zadanie 4 (Kangur 2004 junior) Na pokratkowanej kartce papieru naniesiono 6 punktów, tak jak na rysunku. Jaka figura geometryczna nie może mieć wszystkich swoich wierzchołków wśród tych 6 punktów?

Wybierz odpowiedź

A. Kwadrat B. Trapez C. Równoległobok nie będący rombem D. Trójkąt rozwartokątny E. Trójkąt równoboczny