Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2006Jzad11tresc

Zadanie 11 ( 4 pkt)

Liczby dodatnie a, b, c, d i e są takie, że ab=2, bc=3, cd=4, de=5. Jaką wartość ma e/a?

Wybierz odpowiedź

A. 15/8 B. 6/6 C. 3/2 D. 4/5 E. Wartości tej nie można wyznaczyć.