Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2006Jzad21rozw2