Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2007Jzad16tresc

Dla każdej liczby rzeczywistej x oznaczamy przez f(x) najmniejszą z liczb: 4x+1, x+2, -2x+4. Największą wartością f(x) jest liczba