Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2007Jzad27nie