Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2007Jzad7tresc

Zadanie 8. Organizacja międzynarodowa liczy 32 członków. Ilu członków będzie liczyła

ta organizacja po 3 latach, jeśli rokrocznie ich liczba wzrasta o 50%? ( 3 pkt)


Wybierz odpowiedź

A. 182 B. 128 C. 108 D. 96 E. 80