Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad13ozw1


Jedna ze ścian sześcianu została rozcięta wzdłuż przekątnych,jak na rysunku obok.Dwa z podanych poniżej rysunków nie przedstawiają siatki sześcianu.Które?
100.px


Już wiem. Wracaj do zadania. Wracaj do spisu treści. Poprzednia strona...