Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad24tresc

Wybierz odpowiedź

Zadanie 24. Na rysunku obok przedstawiony jest kwadrat ABCD o boku długości 1oraz łuki okręgów o środkach A,B,C i D. Ile wynosi długość odinka PQ?Plik:2008zadanie24.jpg


A. 2-sqrt{2} B. 3/4 C. sqrt{5}-sqrt{2} D. sqrt{3}/3 E. sqrt{3}-1