Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2008Jzad27tresc

Zadanie 27 (5 pkt)

3-piramida to stos utworzony z trzech warstw kul przedstawionych na rysunku. W ten sam sposób otrzymujemy 4-piramidę, 5-piramidę, itd. Gdy usuniemy wszystkie kule "ścian bocznych" i "podstawy" 8-piramidy, to otrzymamy:


A. 3-piramidę B. 4-piramidę C. 5-piramidę D. 6-piramidę