Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2010Jzad30rozw1