Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2011Jzad1tresc

Zadanie 21( 5 pkt)

Długości krawędzi dwóch sześcianów są liczbami całkowitymi i różnią się o 1. Różnica objętości tych sześcianów jest równa 217. Objętość większego sześcianu jest równa

Wybierz odpowiedź

A. 234 B.512 C.125 D. 1331 E.729