Kaszubski/O podręczniku

<< Spis treści

Podręcznik ten kierowany jest przede wszystkim do osób mających kontakt z mówionym językiem kaszubskim. Duży nacisk położony jest na naukę gramatyki i ortografii literackiego kaszubskiego. Niewątpliwie jednak korzystając dodatkowo z ogólnodostępnych w Internecie zasobów można także nauczyć się poprawniej wymowy, co czyni ten podręcznik atrakcyjnym także dla osób spoza Kaszub. Każda z lekcji pozwala na poznanie nowego słownictwa, a w przypadku kursu podstawowego do każdego nowego słowa w miarę potrzeby podawana jest jego odmiana.

Jak już zostało to wspomniane, lekcje, przynajmniej w kursie podstawowym, opierają się na literackiej, standardowej kaszubszczyźnie. Może się więc okazać, że lokalny dialekt, którym posługiwać się będą twoi kaszubscy rozmówcy, różnić się będzie w mniejszym lub większym stopniu od tego, co poznasz tutaj. Dotyczy to zarówno wymowy poszczególnych głosek jak i użycia nieco innego słownictwa. W kursie zaawansowanym czytelnik zapozna się z dialektami w artykułach przygotowanych na potrzeby Wikibooks oraz będzie miał możliwość poznania fragmentów kaszubskiej literatury pięknej.

Nieocenioną pomocą przy tworzeniu tego podręcznika są:

Więcej źródeł i odnośników do stron kaszubskojęzycznych znajduje się w rozdziale Odnośniki do stron kaszubskich.

Autorzy edytuj

Jeśli uważasz, że Twoje imię powinno znaleźć się wśród autorów tego podręcznika, to dopisz się tutaj, wraz z linkiem do Twej strony użytkownika.

<< Spis treści