Kategoria:Strony brudnopisu modułów zawierające wyrażenia zwodnicze

Szablon {{Doprecyzuj}} edytuj

Pojedyncze strony brudnopisu modułów, w nibyprzestrzeni nazw Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł, umieszczamy tu, wstawiając do tekstu szablon {{Doprecyzuj}}. Szablon {{Doprecyzuj}} służy do oznaczania fragmentów strony brudnopisu modułu, które są: niezrozumiałe lub zbyt ogólne i wymagają podania dodatkowych informacji. Jeżeli źródło będące podstawą treści, na stronie brudnopisu modułu, również podaje informacje ogólne, wówczas zaleca się nieużywanie szablonu i skontaktowanie się z autorem edycji. Autor wpisu może posiadać inne źródło precyzujące kwestionowaną informację.

A oto ilustracja wywołania tego szablonu edytuj

A oto inny przykład ilustrujący zasadę umieszczania w tej kategorii, strony brudnopisu modułu:

 • Przykład:
  • Żaby to płazy. Ich skóra zawsze ma kolor zielony {{Doprecyzuj|dlaczego mają taki kolor?}}. Żywią się m.in. owadami {{Doprecyzuj}}.
   • To wywołanie szablonu w powyższym zdaniu umieszcza, stronę brudnopisu modułu, w kategorii tutaj, ukrytej dla zwykłego użytkownika.
 • A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:

Żaby to płazy. Ich skóra zawsze ma kolor zielony [dlaczego mają taki kolor?]. Żywią się m.in. owadami [doprecyzuj!].

Szablon {{Czyim}} edytuj

Pojedyncze strony brudnopisu modułów, w nibyprzestrzeni nazw Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł, umieszczamy tu, wstawiając do tekstu szablon {{Czyim}}. Szablon {{Czyim}} służy do dodawania znaczka [czyim?] w odpowiednich miejscach strony brudnopisu modułu. Służy on do oznaczania miejsc, gdzie użyto wyrażeń zwodniczych takich jak, "zdaniem historyków", "zdaniem poważnych badaczy" i tak dalej. Sformułowania takie są nie dość precyzyjne i wymagają podania źródła, wyjaśnienia konkretnie czyim zdaniem jest tak bądź inaczej.

Najlepiej jest, jeśli w miejscu użycia szablonu problematyczna kwestia zostanie zastąpiona konkretnym, weryfikowalnym przykładem. Na przykład zamiast "zdaniem naukowców" powinno być "Jak twierdzą Jan Kowalski i Janina Nowak", najlepiej z podaniem pozycji bibliograficznej.

Ten szablon dodaje, stronę brudnopisu modułu, do tej kategorii, ukrytej dla zwykłego użytkownika. Jest ona niewidoczna dla zwykłego użytkownika i służy łatwiejszemu znajdowaniu haseł, które wymagają poprawy.

A oto ilustracja wywołania tego szablonu edytuj

A oto inny przykład ilustrujący zasadę umieszczania w tej kategorii, stronę brudnopisu modułu:

 • Przykład:
  • Żaby to zdaniem poważnych badaczy {{czyim}} jest to ich odkryciem, że to są zwierzęta.
   • To wywołanie szablonu w powyższym zdaniu umieszcza, stronę brudnopisu modułu, w kategorii tutaj, ukrytej dla zwykłego użytkownika.
 • A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:

Żaby to zdaniem poważnych badaczy [czyim?] jest to ich odkryciem, że to są zwierzęta.

Szablon {{Kto}} edytuj

Pojedyncze strony brudnopisu modułów w nibyprzestrzeni nazw Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł umieszczamy tu, wstawiając do tekstu szablon {{Kto}}. Szablon {{Kto}} do dodawania znaczka [kto?] w odpowiednich miejscach strony brudnopisu modułu. Służy on do oznaczania miejsc, gdzie użyto wyrażeń zwodniczych takich jak "niektórzy twierdzą", "poważni badacze uważają", "naukowcy sądzą", "zdaniem historyków", i tak dalej. Sformułowania takie są nie dość precyzyjne i wymagają podania źródła.

Najlepiej jest, jeśli w miejscu użycia szablonu problematyczna kwestia zostanie zastąpiona konkretnym, weryfikowalnym przykładem. Na przykład zamiast "poważni badacze uważają" powinno być "Profesor Jan Kowalski uważa".

Ten szablon dodaje, stronę brudnopisu modułu, do tej kategorii, ukrytej dla zwykłego użytkownika. Jest ona niewidoczna dla zwykłego użytkownika i służy łatwiejszemu znajdowaniu haseł, które wymagają poprawy.

A oto ilustracja wywołania tego szablonu edytuj

A oto inny przykład ilustrujący zasadę umieszczania w tej kategorii, stronę brudnopisu modułu:

 • Przykład:
  • Poważni badacze uważają {{Kto}}, że płazy to są zwierzęta.
   • To wywołanie szablonu w powyższym zdaniu umieszcza, stronę brudnopisu modułu, w kategorii tutaj, ukrytej dla zwykłego użytkownika.
 • A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:

Poważni badacze uważają [kto?], że płazy to są zwierzęta.

Szablon {{Przez kogo}} edytuj

Pojedyncze strony brudnopisu modułów, w nibyprzestrzeni nazw Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł, umieszczamy tu, wstawiając do tekstu szablon {{Przez kogo}}. Szablon {{Przez kogo}} służy do dodawania znaczka [przez kogo?] i wstawiamy go tam gdzie widnieje uznawane jako, przyjęte, docenione, znienawidzone i tego typu wyrażenia zwodnicze, itp.

A oto ilustracja wywołania tego szablonu edytuj

A oto inny przykład ilustrujący zasadę umieszczania w tej kategorii, strony brudnopisu modułu:

 • Przykład:
  • Żaby są uznawane {{Przez kogo}} jako zwierzęta.
   • To wywołanie szablonu w powyższym zdaniu umieszcza, stronę brudnopisu modułu, w kategorii tutaj, ukrytej dla zwykłego użytkownika.
 • A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:

Szablon {{Według kogo}} edytuj

Pojedyncze strony brudnopisu modułów, w nibyprzestrzeni nazw Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł, umieszczamy tu, wstawiając do tekstu szablon {{Według kogo}}. Szablon {{Według kogo}} służy do dodawania znaczka [według kogo?] i wstawiamy go tam gdzie widnieje uznawane jako, przyjęte, docenione, znienawidzone i tego typu wyrażenia zwodnicze, itp.

Zastosowanie podobne jak {{przez kogo}}, drugi szablon powstał aby obsłużyć sytuacje inne gramatycznie.

A oto ilustracja wywołania tego szablonu edytuj

A oto inny przykład ilustrujący zasadę umieszczania w tej kategorii, stronę brudnopisu modułu:

 • Przykład:
  • Żaby są uznawane jako zwierzęta {{Według kogo}}.
   • To wywołanie szablonu w powyższym zdaniu umieszcza, stronę brudnopisu modułu, w kategorii tutaj, ukrytej dla zwykłego użytkownika.
 • A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:

Szablon {{Jaka}} edytuj

Pojedyncze strony brudnopisu modułów, w nibyprzestrzeni nazw Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł, umieszczamy tu, wstawiając do tekstu szablon {{Jaka}}. Szablon {{Jaka}} służy do dodawania znaczka [jaka?] w odpowiednich miejscach strony brudnopisu modułu. Służy on do oznaczania miejsc, gdzie użyto wyrażeń zwodniczych.

Najlepiej jest, jeśli w miejscu użycia szablonu problematyczna kwestia zostanie zastąpiona konkretnym, weryfikowalnym przykładem. Na przykład zamiast "poważni badacze uważają" powinno być "Profesor Jan Kowalski uważa".

Ten szablon dodaje, stronę brudnopisu modułu, do tej kategorii, ukrytej dla zwykłego użytkownika. Jest ona niewidoczna dla zwykłego użytkownika i służy łatwiejszemu znajdowaniu haseł, które wymagają poprawy.

A oto ilustracja wywołania tego szablonu edytuj

A oto inny przykład ilustrujący zasadę umieszczania w tej kategorii, stronę brudnopisu modułu:

 • Przykład:
  • Żaby są uznane jako zwierzęta {{Jaka}} przez naukowców.
   • To wywołanie szablonu w powyższym zdaniu umieszcza, stronę brudnopisu modułu, w kategorii tutaj, ukrytej dla zwykłego użytkownika.
 • A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:

Żaby są uznawane jako zwierzęta [jaka?] przez naukowców.

Szablon {{Jakich}} edytuj

Pojedyncze strony brudnopisu modułów, w nibyprzestrzeni nazw Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł, umieszczamy tu, wstawiając do tekstu szablon {{Jakich}}. Szablon {{jakich}} służy do dodawania znaczka [jakich?] w odpowiednich miejscach strony brudnopisu modułu. Służy on do oznaczania miejsc, gdzie użyto wyrażeń zwodniczych ("Google (...) próbuje ograniczyć wartość wskaźnika na rzecz innych."). Sformułowania takie są nie dość precyzyjne i wymagają podania źródła.

Najlepiej jest, jeśli w miejscu użycia szablonu problematyczna kwestia zostanie zastąpiona konkretnym, weryfikowalnym przykładem. Na przykład zamiast "poważni badacze uważają" powinno być "Profesor Jan Kowalski uważa", zamiast "próbowano różnych rozwiązań" powinno być "próbowano metody A i metody B".

Ten szablon dodaje, stronę brudnopisu modułu, do tej kategorii, ukrytej dla zwykłego użytkownika. Jest ona niewidoczna dla zwykłego użytkownika i służy łatwiejszemu znajdowaniu haseł, które wymagają poprawy.

A oto ilustracja wywołania tego szablonu edytuj

A oto inny przykład ilustrujący zasadę umieszczania w tej kategorii, strony brudnopisu modułu:

 • Przykład:
  • Żaby są uznawane przez poważnych badaczy {{jakich}} jako zwierzęta.
   • To wywołanie szablonu w powyższym zdaniu umieszcza, stronę brudnopisu modułu, w kategorii tutaj, ukrytej dla zwykłego użytkownika.
 • A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:

Żaby są uznawane przez poważnych badaczy [jakich?] jako zwierzęta.

Szablon {{Gdzie}} edytuj

Pojedyncze strony brudnopisu modułów, w nibyprzestrzeni nazw Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł, umieszczamy tu, wstawiając do tekstu szablon {{Gdzie}}. Szablon {{Gdzie}} służy do dodawania znaczka [gdzie?] w odpowiednich miejscach stronę brudnopisu modułu. Służy on do oznaczania miejsc, gdzie użyto wyrażeń zwodniczych takich jak "wyemitowano X odcinków", "tam spędził 10 lat", "produkcja zajmuje 1 miejsce pod względem oglądalności" i tak dalej. Sformułowania takie są nie dość precyzyjne i wymagają podania źródła (a często także dookreślenia lub przeformułowania).

Najlepiej jest, jeśli w miejscu użycia szablonu problematyczna kwestia zostanie zastąpiona konkretnym, weryfikowalnym przykładem. Na przykład zamiast "poważni badacze uważają" powinno być "Profesor Jan Kowalski uważa", zamiast "Wyemitowano 800 odcinków" – "W TVP wyemitowano 800 odcinków".

Ten szablon dodaje, stronę brudnopisu modułu, do tej kategorii, ukrytej dla zwykłego użytkownika. Jest ona niewidoczna dla zwykłego użytkownika i służy łatwiejszemu znajdowaniu haseł, które wymagają poprawy.

A oto ilustracja wywołania tego szablonu edytuj

A oto inny przykład ilustrujący zasadę umieszczania w tej kategorii, strony brudnopisu modułu:

 • Przykład:
  • Wyemitowano odcinek {{Gdzie}} o zwierzętach.
   • To wywołanie szablonu w powyższym zdaniu umieszcza, stronę brudnopisu modułu, w kategorii tutaj, ukrytej dla zwykłego użytkownika.
 • A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:

Szablon {{Kiedy}} edytuj

Pojedyncze strony brudnopisu modułów, w nibyprzestrzeni nazw Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł, umieszczamy tu, wstawiając do tekstu szablon {{Kiedy}}. Szablon {{Kiedy}} służy do dodawania znaczka [kiedy?] w odpowiednich miejscach strony brudnopisu modułu. Służy on do oznaczania miejsc, gdzie użyto wyrażeń zwodniczych.

Najlepiej jest, jeśli zamiast użycia szablonu problematyczna kwestia zostanie zastąpiona konkretną, weryfikowalną informacją. Na przykład zamiast "Obecnie pracuje jako redaktor gazety X" powinno być "Od roku 2010 pracuje jako redaktor gazety X".

Ten szablon dodaje, stronę brudnopisu modułu, do tej kategorii, ukrytej dla zwykłego użytkownika. Jest ona niewidoczna dla zwykłego użytkownika i służy łatwiejszemu znajdowaniu haseł, które wymagają poprawy.

A oto ilustracja wywołania tego szablonu edytuj

A oto inny przykład ilustrujący zasadę umieszczania w tej kategorii, strony brudnopisu modułu:

 • Przykład:
  • Wyemitowano pierwszy odcinek {{Kiedy}} o zwierzętach.
   • To wywołanie szablonu w powyższym zdaniu umieszcza, stronę brudnopisu modułu, w kategorii tutaj, ukrytej dla zwykłego użytkownika.
 • A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:

Wyemitowano pierwszy odcinek [kiedy?] o zwierzętach.

Szablon {{Od kiedy}} edytuj

Pojedyncze strony brudnopisu modułów, w nibyprzestrzeni nazw Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł, umieszczamy tu, wstawiając do tekstu szablon {{Od kiedy}}. Szablon {{Od kiedy}} służy do dodawania znaczka [od kiedy?] w odpowiednich miejscach strony brudnopisu modułu. Służy on do oznaczania miejsc, gdzie użyto wyrażeń zwodniczych.

Najlepiej jest, jeśli w miejscu użycia szablonu problematyczna kwestia zostanie zastąpiona konkretnym, weryfikowalnym przykładem. Na przykład zamiast "poważni badacze uważają" powinno być "Profesor Jan Kowalski uważa".

Ten szablon dodaje, stronę brudnopisu modułu, do tej kategorii, ukrytej dla zwykłego użytkownika. Jest ona niewidoczna dla zwykłego użytkownika i służy łatwiejszemu znajdowaniu haseł, które wymagają poprawy.

A oto ilustracja wywołania tego szablonu edytuj

A oto inny przykład ilustrujący zasadę umieszczania w tej kategorii, strony brudnopisu modułu:

 • Przykład:
  • Emitowano odcinki {{Od kiedy}} o zwierzętach w TVP.
   • To wywołanie szablonu w powyższym zdaniu umieszcza, stronę brudnopisu modułu, w kategorii tutaj, ukrytej dla zwykłego użytkownika.
 • A po wywołaniu tego szablonu uzyskano wynik:

Obecnie w tej kategorii nie ma stron ani plików.