Kategoria:Szablony lokalizacyjne

Tytuł kategorii: Szablony lokalizacyjne
Grupuje szablony lokalizacyjne mapy geografii fizycznej i politycznej, oraz ich przekierowania, szablony, których nie przydzielono do żadnej kategorii o konkretnej nazwie, szablony ciał niebieskich oraz podmoduły modułu {{#invoke:Mapa}}, również uzyskane błędy wywołań i błędy szablonów lokalizacyjnych, a także wywołania, do ich śledzenia, szablonu {{mapa lokalizacyjna}} tylko z jednym punktem.