Userboks {{User inf}}
inf Ten użytkownik posiada znajomość terminologii stosowanej w informatyce.
Kategorie: User inf
Userboks {{User inf small}}