Kategoria:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Cele kształcenia/III

Odniesienie do podstawy programowej:
III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych.
Uczeń:
  1. wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji;
Zadania realizujące ten punkt
  2. odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe;
Zadania realizujące ten punkt
  3. odróżnia wiedzę potoczną od uzyskanej metodami naukowymi;
Zadania realizujące ten punkt
  4. odróżnia fakty od opinii;
Zadania realizujące ten punkt
  5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
Zadania realizujące ten punkt
  6. odnosi się krytycznie do informacji pozyskanych z różnych źródeł, w tym internetowych.
Zadania realizujące ten punkt

Poniżej widnieje wykaz wszystkich zadań realizujących cel Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych: