Kategoria:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Cele kształcenia/III/2

Odniesienie do podstawy programowej:
III. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych.
Uczeń:
  1. wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji;
Zadania realizujące ten punkt
  2. odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe;
Zadania realizujące ten punkt
  3. odróżnia wiedzę potoczną od uzyskanej metodami naukowymi;
Zadania realizujące ten punkt
  4. odróżnia fakty od opinii;
Zadania realizujące ten punkt
  5. objaśnia i komentuje informacje, posługując się terminologią biologiczną;
Zadania realizujące ten punkt
  6. odnosi się krytycznie do informacji pozyskanych z różnych źródeł, w tym internetowych.
Zadania realizujące ten punkt

Zadania realizujące ten punkt podstawy programowej powinny być opisane w kluczu odpowiedzi z użyciem szablonu

{{PP2017/LO/Biologia/PR/C/III/2}}

Poniżej widnieje wykaz wszystkich zadań realizujących ten punkt celu Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych: