Kategoria:Zbiór zadań maturalnych/podstawa programowa 2017/Biologia/Zakres rozszerzony/Cele kształcenia/VI

Odniesienie do podstawy programowej:
VI. Rozwijanie postawy szacunku wobec przyrody i środowiska.
Uczeń:
  1. rozumie zasadność ochrony przyrody;
Zadania realizujące ten punkt
  2. prezentuje postawę szacunku wobec istot żywych;
Zadania realizujące ten punkt
  3. odpowiedzialnie i świadomie korzysta z dóbr przyrody;
Zadania realizujące ten punkt
  4. objaśnia zasady zrównoważonego rozwoju.
Zadania realizujące ten punkt

Poniżej widnieje wykaz wszystkich zadań realizujących cel Rozwijanie postawy szacunku wobec przyrody i środowiska: