Bogosort • Kod źródłowy
Bogosort
Kod źródłowy
Przykład implementacji algorytmu Bogosort
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Bogosort

W stylu biblioteki STL

template <class RandomAccesIterator>
bool is_sorted(RandomAccessIterator first, RandomAccessIterator last) {
  RandomAccessIterator prev = first++;
  for(; first != last; ++first) {
    if(*first > *prev) return false;
    ++prev;
  }
  return true;
}

template <class RandomAccesIterator>
void bogosort(RandomAccessIterator first, RandomAccessIterator last) {
  while(!is_sorted(first, last)) random_shuffle(first, last);
}
public void bogoSort(int[] n) {
  Random random = new Random();

  mainloop: do {
    for (int i = 0; i < n.length; i++) {
      if(i == n.length-1) {
        break mainloop;
      }
      if (n[i] > n[i+1]) {
        break;
      }
    }

    for (int i = n.length - 1; i > 0; i--) {
      int swapPosition = random.nextInt(i + 1);
      int temp = n[i];
      n[i] = n[swapPosition];
      n[swapPosition] = temp;
    }
  } while (true);
}


Python

edytuj
from random import shuffle
from itertools import izip, tee

def in_order(my_list):
  """Check if my_list is ordered"""
  it1, it2 = tee(my_list)
  it2.next()
  return all(a<=b for a,b in izip(it1, it2))

def bogo_sort(my_list):
  """Bogo-sorts my_list in place."""
  while not in_order(my_list):
    shuffle(my_list)


 
Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.