Kody źródłowe/Dekorator (wzorzec projektowy)

Dekorator (wzorzec projektowy) • Kod źródłowy
Dekorator (wzorzec projektowy)
Kod źródłowy
Kody źródłowe programów stosujących wzorzec projektowy dekoratora
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Dekorator
// interfejs Okno
interface Okno {
  public void rysuj(); // rysuje Okno na ekranie
  public String pobierzOpis(); // zwraca opis Okna
}

// implementacja zwykłego okna bez pasków przewijania
class ZwykłeOkno implements Okno {
  public void rysuj() {
    // rysuj okno
  }

  public String pobierzOpis() {
    return "zwykłe okno";
  }
}

Poniższe klasy zawierają dekoratory dla wszystkich klas Okno, w tym też dla klas dekoratorów.

// abstrakcyjna klasa dekorator - implementuje interfejs Okno
abstract class OknoDekorator implements Okno {
  protected Okno dekorowaneOkno; // dekorowane Okno

  public OknoDekorator(Okno dekorowaneOkno) {
    this.dekorowaneOkno = dekorowaneOkno;
  }
}

// pierwszy dekorator dodający pionowe paski przewijania
class PionowePrzewijanieDekorator extends OknoDekorator {
  public PionowePrzewijanieDekorator (Okno dekorowaneOkno) {
    super(dekorowaneOkno);
  }
 
  public void rysuj() {
    rysujPionowyPasekPrzewijania();
    dekorowaneOkno.rysuj();
  }

  private void rysujPionowyPasekPrzewijania() {
    // rysuj pionowy pasek przewijania
  }

  public String pobierzOpis() {
    return dekorowaneOkno.pobierzOpis() + ", z pionowym paskiem przewijania";
  }
}

// drugi dekorator dodający poziome paski przewijania
class PoziomePrzewijanieDekorator extends OknoDekorator {
  public PoziomePrzewijanieDekorator (Okno dekorowaneOkno) {
    super(dekorowaneOkno);
  }

  public void rysuj() {
    rysujPoziomyPasekPrzewijania();
    dekorowaneOkno.rysuj();
  }

  private void rysujPoziomyPasekPrzewijania() {
    // rysuj poziomy pasek przewijania
  }

  public String pobierzOpis() {
    return dekorowaneOkno.pobierzOpis() + ", z poziomym paskiem przewijania";
  }
}

Program testowy, który tworzy obiekt klasy Okno, dekoruje go poziomymi i pionowymi paskami przewijania i wypisuje jego opis.

public class DekorowaneOknoTest {
  public static void main(String[] args) {
    // utwórz dekorowane Okno z poziomymi i pionowymi paskami przewijania
    Okno dekorowaneOkno = new PoziomePrzewijanieDekorator(
        new PionowePrzewijanieDekorator(new ZwykłeOkno()));

    // wypisz opis Okna
    System.out.println(dekorowaneOkno.pobierzOpis());
  }
}