Kody źródłowe/Interpreter (wzorzec projektowy)

Interpreter (wzorzec projektowy) • Kod źródłowy
Interpreter (wzorzec projektowy)
Kod źródłowy
Kody źródłowe programów stosujących wzorzec projektowy interpretera
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Interpreter
import java.util.*;
 
interface Expression {
  public void interpret(Stack<Integer> s);
}
 
class TerminalExpression_Number implements Expression {
  private int number;
  public TerminalExpression_Number(int number)    { this.number = number; }
  public void interpret(Stack<Integer> s) { s.push(number); }
}
 
class TerminalExpression_Plus implements Expression {
  public void interpret(Stack<Integer> s) { s.push( s.pop() + s.pop() ); }
}
 
class TerminalExpression_Minus implements Expression {
  public void interpret(Stack<Integer> s) { s.push( - s.pop() + s.pop() ); }
}
 
class Parser {
  private ArrayList<Expression> parseTree = new ArrayList<Expression>(); // only one NonTerminal Expression here
 
  public Parser(String s) {
    for (String token : s.split(" ")) {
      if   (token.equals("+")) parseTree.add( new TerminalExpression_Plus() );
      else if (token.equals("-")) parseTree.add( new TerminalExpression_Minus() );
      // ...
      else            parseTree.add( new TerminalExpression_Number(Integer.parseInt(token)) );
    }
  }
 
  public int evaluate() {
    Stack<Integer> context = new Stack<Integer>(); 
    for (Expression e : parseTree) e.interpret(context);
    return context.pop();
  }
}
 
class InterpreterExample {
  public static void main(String[] args) {
    String expression = "42 4 2 - +";
    Parser p = new Parser(expression);
    System.out.println("'" + expression +"' equals " + p.evaluate());
  }
}


 

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję i/lub modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.
Kopia tekstu licencji umieszczona została pod hasłem GFDL. Dostepne jest również jej polskie tłumaczenie.

Informacje o pochodzeniu tekstu możesz znaleźć w dyskusji tego tekstu.